กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและบุคลากร       ทางการศึกษาจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 
 • ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗     ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗            การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ข่าวประชาสัมพันธ์ by adminวันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 01:34 โดย somsak phosaen
 • พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา๑. กำเนิดพุทธศาสนากำเนิดขึ้น ณ ประเทศ อินเดียเมื่อประมาณก่อนคริสต์ศาสนาประมาณ ๕๔๓ ปี เกิดขึ้นในยุคที่กำลังมีการค้นคว้ากาวิธ ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2560 08:48 โดย somsak phosaen
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศได้มีอ ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2560 02:42 โดย somsak phosaen
 • ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน พบหลักฐานของมน ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2560 02:35 โดย somsak phosaen
 • เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์                เศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ: economics) เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ ตามคำจำกัดความของนักเศรษฐศาสตร์และน ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2560 02:27 โดย somsak phosaen
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ.ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2560 03:39 โดย somsak phosaen
 • เหงือกสะอาดฟันแข็งเเรง เหงือกสะอาดฟันแข็งเเรงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสำโรงทาบ ได้ เข้ามาส่งเสริมความและให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยในช่องปาก ของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาตอนต้น ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2560 03:27 โดย somsak phosaen
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์    โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 00:05 โดย somsak phosaen
 • พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 18:04 โดย somsak phosaen
 • กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันแม่     โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิชาการได้จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้ลูก ๆ นักเรียนได้เร ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 01:12 โดย somsak phosaen
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »