เหงือกสะอาดฟันแข็งเเรงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสำโรงทาบ ได้ เข้ามาส่งเสริมความและให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยในช่องปาก ของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาตอนต้น ในการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี ในงานมีเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และมีรางวัลเป็นเเปรงสีฟันแจกนักเรียนทุกคนที่ร่วมสนุก ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ขอบคุณที่มงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเยาวขนของชาติ