กิจกรรมวันแม่

     โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิชาการได้จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้ลูก ๆ นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของตนในการศึกษาเล่าเรียน มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันหลายรายการ พร้อมรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกท่านได้เข้ากิจกรรมในครั้งนี้