กีฬาสีโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

        โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระเบียบการจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้แสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจัดใน วัน จันทร์ ที่ ๒๔ - วันพฤหัสบดี ที่ -๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีกำหนดการจัดแต่งแถวที่หน้าสถานีตำรวจสำโรงทาบ และเดินขบวนมาตามถนนประจำอำเภอ และมีแสดงกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเพณีของชาวกูย ขณะทำการแสดงเกิดฝนตกอย่างหนัก แต่ด้วยหัวใจของนักสู้มิได้ทำให้กำหนดการต่าง ๆ เปลี่ยนเเปลงเลย เป็นได้เพียงบททดสอบของนักเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเท่านั้น  ..ด้วยหัวใจ...