กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        โรงเรียนสำโรงทาบวิ่ทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐