พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดย
ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการ และ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เเสดงออกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกทุกคน